Hizmetlerimiz

Aşındırmaz

Kuru buz pelletlerinin sertliği sadece 2 MOHS (tırnaktan yumuşak) civarında olduğu için temizleme işlemleri yüzeyde herhangi bir aşınmaya neden olmaz ve yüzey kalitesi bozulmaz.

Zarar Vermez

Aşındırmaz ve kimyasal değildir. Temizlenen objeden sadece yapışan materyaller temizlenir. Yüzeye zarar vermez. Anında kaybolur, zararlı kimyasallar ve solvent içermez. 

Zaman Kazandırır

Temizlenecek olan sisteme çalışırken de kuru buz temizleme tekniği uygulanabilmektedir. Böylelikle parçaların sökülmesi, tekrar monte edilmesi ile zaman kaybedilmez.

TORTU BIRAKMAZ

Karbondioksitin katı halidir. Katı halden faz atlayarak direk olarak gaz haline geçer. Bu yüzden eridiğinde yüzey temiz kalırken hiç bir tortu geride kalmaz.

-20 DERECE İŞLEM

Çeşitli kaynaklardan elde edilen karbondioksit gazı, saflaştırma işlemlerinden geçirildikten sonra -20°C’ye soğutularak 20 Bar basınç altında sıvı hale getirilir.

SÜBLİME İŞLEMİ

Özel preslerde sıkıştırılarak, blok, palet veya nugat formuna getirilen CO² karı hiç bir katı ve sıvı atık bırakmada doğrudan gaz fazına geçer süblime olur. 

Kuru Buz ile
Temizlik işlemi nasıl yapılır?

Kuru buz pelletlerinin sertliği sadece 2 MOHS (tırnaktan yumuşak) civarında olduğu için temizleme işlemleri yüzeyde herhangi bir aşınmaya neden olmaz ve yüzey kalitesi bozulmaz. Aşındırmaz ve kimyasal değildir. Temizlenen objeden sadece yapışan materyaller temizlenir. Yüzeye zarar vermez. Anında kaybolur, zararlı kimyasallar ve solvent içermez.

Kuru buz pelletleri ile haznesi doldurulan püskürtme makinesi bir hava kompresörüne bağlanır. Dakikada en az 6 m3/db basınçlı hava verilerek kuru buz püskürtme makinesi çalıştırılır. Kuru buz püskürtme makinesi içinde bulunan kuru buz parçacıkları, püskürtme tabancasına (nozul uç) ile saniyede 300-900mt/s hıza ulaşılarak püskürtülür ve bu şekilde temizlenecek yüzeye püskürtülür. Kendinden daha sıcak yüzeye çarpan kuru buz parçacıkları çarptığı yüzeyde şok ısı değişimine sebep olur ve anında süblimleşerek gaz halini alır. Yüzeyde oluşan ani ısı değişiklikleri inatçı kirlerin direncinin kırılmasına yardımcı olur ve bunun sonucu yüzeydeki kirlilik büzülerek çatlar. Bu çatlayan kirler yüzeye püskürtülen pelletlerin kinetik enerjisiyle yüzeyden sökülüp ayrılır. Çarpmayı takiben kuru buz pelletleri doğrudan büyük bir hacim artışıyla (800 kat) gaz dönüşerek ve saf bir gaz olarak havaya karışır. Kinetik enerji ve hacim artışı kirliliğin yüzeyde sökülmesini hızlandırır. Geride kalan tek şey, temiz bir yüzey ve yüzeyden ayrılan kirli katmanlar olup, başka herhangi bir atık madde ortaya çıkmaz.
 

Hemen Bilgi Alın

Kuru buz temizlik hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.